Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Privacy statement

Privacy statement Stichting Zaandijk Leeft

Inleiding
Stichting Zaandijk Leeft neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@zaandijk.nl

Wie is Stichting Zaandijk Leeft?
Het secretariaat van Stichting Zaandijk Leeft is gevestigd op het adres Lagedijk 176, 1544 BL te Zaandijk. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34207491. Stichting Zaandijk Leeft is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Zaandijk Leeft de verwerkingsverantwoordelijke. Stichting Zaandijk Leeft heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die je kunt bereiken via   xxxxx.

Hoe gebruikt Stichting Zaandijk Leeft jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Stichting Zaandijk Leeft persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Stichting Zaandijk Leeft voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Stichting Zaandijk Leeft worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Deelnemers aan activiteiten (o,a.markten)

Doel
Het voeren van een volledige, correcte (debiteuren)administratie van onze stichting.
Gegevens
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Email, Bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC),

Grondslag
Uitvoering (debiteuren)administratie.
Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doel, voor het jaarlijks aanschrijven worden de bovengenoemde gegevens maximaal 3 jaar bewaard.

Medewerkers administratie

Doel
Het voeren van een volledige, correcte administratie van personen die als medewerker verbonden zijn aan onze stichting.
Gegevens
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Email, Commissie.
Grondslag
Uitvoering administratie medewerkers.
Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doel, bij beëindiging van de werkzaamheden worden  gegevens van de betreffende medewerker verwijderd.

Webwinkel voor via iDEAL te betalen evenementen

Doel
Verkoop van toegangsbewijzen via webwinkel.
Gegevens
Naam,  Adres,  Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Email Evenement, Inschrijfdatum Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Transactiedatum, Bedrag
Grondslag
Geautomatiseerde verkoop van toegangsbewijzen of producten.
Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doel.

Inschrijven voor evenementen via de website

Doel        
Inschrijven van deelnemers aan evenementen via de website.
Gegevens
Naam,  Email, Telefoonnummer, Datum inschrijving, Evenement
Grondslag
Geautomatiseerde inschrijving voor evenementen.
Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doel.