Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Privacy statement

Privacy statement van de Stichting Zaandijk Leeft!

Inleiding
Stichting Zaandijk Leeft! -verder te noemen Zaandijk Leeft!- neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@zaandijkleeft.nl

Wie is Zaandijk Leeft!?
Het secretariaat van Zaandijk Leeft! is gevestigd op het adres Lagedijk 176, 1544 BL te Zaandijk. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34207491. Zaandijk Leeft! is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zaandijk Leeft! de verwerkingsverantwoordelijke. Zaandijk Leeft! heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die je kunt bereiken via info@zaandijkleeft.nl.

Hoe gebruikt Zaandijk Leeft! jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Zaandijk Leeft! persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Zaandijk Leeft! voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Zaandijk Leeft! worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Deelnemers aan activiteiten (w.o. markten)

Doel
Het voeren van een volledige, correcte (debiteuren)administratie van onze stichting.
Gegevens
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Email, Bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag
Uitvoering (debiteuren)administratie.
Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doel, voor het jaarlijks aanschrijven worden de bovengenoemde gegevens maximaal 3 jaar bewaard.

Medewerkers administratie

Doel
Het voeren van een volledige, correcte administratie van personen die als medewerker verbonden zijn aan onze stichting.
Gegevens
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Email, Commissie.
Grondslag
Uitvoering administratie medewerkers.
Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doel, bij beëindiging van de werkzaamheden worden  gegevens van de betreffende medewerker verwijderd.

Webwinkel voor via iDEAL te betalen evenementen en producten

Doel
Verkoop van toegangsbewijzen en producten via webwinkel.
Gegevens
Naam,  Adres,  Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, Email Evenement, Inschrijfdatum Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Transactiedatum, Bedrag
Grondslag
Geautomatiseerde verkoop van toegangsbewijzen en producten.
Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doel.

Inschrijven voor evenementen via de website

Doel        
Inschrijven van deelnemers aan evenementen via de website.
Gegevens
Naam,  Email, Telefoonnummer, Datum inschrijving, Evenement
Grondslag
Geautomatiseerde inschrijving voor evenementen.
Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doel.