Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rooswijk

Rooswijk (oorspronkelijk Tuindorp Rooswijck) is een woonwijk in Zaandijk ten westen van de spoorlijn en ten noorden van de Guisweg.

Het oudste deel van Rooswijk is in twee fasen gebouwd: in de jaren ’30 en eind jaren ’60/begin jaren ’70 de Muziekbuurt. Dit gedeelte van Rooswijk, gelegen tussen de Guisweg en de Sluissloot, staat vandaag de dag bekend als Oud Rooswijk.

Aan het begin van de Fortuinweg vindt u het oudste vrijstaande huis van Rooswijk. Waar eens papiermolen Het Fortuyn stond, staat sinds het jaar 1900 huize Fortuin.

Huize Fortuin toen en nu…

De tweede fase van Oud Rooswijk werd voor een deel gebouwd op de Zaandijker vuilnisbelt, die vanaf het begin van de 20e eeuw was gesitueerd ten noorden van de Gammersloot. De vuilnisbelt was vaak een bron van grote ergernis. In 1972 werd de vuilnisbelt gesloten.
Door de vondst van giftig chemisch afval was in de jaren ’80 bodemsanering van de buurt noodzakelijk. In het grondwater werden concentraties aangetroffen van onder meer tolueen, ethylbenzeen, xyleen, benzeen en tetrachlooretheen.

De oorspronkelijke plannen om in aansluiting op Oud Rooswijk ten noorden van de Sluissloot ook het Guisveld te bebouwen met ongeveer 4500 woningen, vonden geen doorgang door inbreng van Werkgroep Behoud Guisveld, Vogelwacht Zaanstreek, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek KMZ, en veel bezorgde inwoners van de Zaanstreek.

Wel kwam in samenhang met deze plannen het gemeentehuis van Zaanstad -De Bannehof- in 1975 aan de noordrand van Rooswijk te staan, in het geografische hart van de gemeente. In 2012 werd het gemeentehuis verplaatst naar Zaandam.

In de jaren ’90 werden toch de voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van Rooswijk met 1300 woningen en zo ontstond het moderne Rooswijk Noord (o/g de Componistenbuurt of Nieuw Rooswijk), gebouwd tussen de Sluissloot en de Zuider Watermolensloot.

Hoekwoning Claude Debussystraat
Entree Rooswijk Noord
Hoekwoning Claude Debussystraat

Zaandijk is bijzonder waterrijk. Met name in Rooswijk is veel van de vroegere slotenstructuur behouden gebleven. Het dorp telt in totaal zo’n 40 bruggen en bruggetjes, waarvan er ruim 20 in Rooswijk te vinden zijn.

In heel Zaandijk wonen rond 8.500 dorpsgenoten in ongeveer 3.900 woningen, waarvan ruim 5.000 mensen in 2.300 woningen in Rooswijk (Allecijfers.nl 2022).

Klik HIER voor fotoalbum ‘Rooswijk Kriskras!’

Lees ook over:
Oud Zaandijk
Straatnamen
Monumentaal Zaandijk

Animatie ontstaansgeschiedenis