Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rooswijk

Rooswijk (oorspronkelijk tuindorp Rooswijck) is een woonwijk in Zaandijk ten westen van de spoorlijn en ten noorden van de Guisweg.
Rooswijk is in twee fasen gebouwd: in de jaren ’30 en in de tweede helft van de jaren ’60/begin jaren ’70. Dit deel van Rooswijk – tussen de Guisweg en de Sluissloot- staat vandaag de dag bekend als Oud Rooswijk. Aan de Dr. Jan Mulderstraat vind je ook nog veel (vrijstaande) woningen van voor 1930, die ‘over het spoor’ werden gebouwd en bewoond door gegoede families.

De tweede fase van Oud Rooswijk werd voor een deel gebouwd op de Zaandijkse vuilnisbelt, die vanaf het begin van de 20e eeuw was gesitueerd ten noorden van de Gammersloot. De vuilnisbelt was vaak een bron van grote ergernis. In 1972 werd de vuilnisbelt gesloten.
Door de vondst van giftig chemisch afval was in de jaren ’80 bodemsanering van de buurt noodzakelijk. In het grondwater werden concentraties aangetroffen van onder meer tolueen, ethylbenzeen, xyleen, benzeen en tetrachlooretheen.

De oorspronkelijke plannen om in aansluiting op Oud Rooswijk ten noorden van de Sluissloot ook het Guisveld te bebouwen met ongeveer 4500 woningen, vonden geen doorgang door inbreng van Werkgroep Behoud Guisveld, Vogelwacht Zaanstreek, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek KMZ, en veel bezorgde inwoners van de Zaanstreek. Wel kwam in samenhang met deze plannen het gemeentehuis van Zaanstad, De Bannehof, in 1975 aan de noordrand van Rooswijk te staan; in het geografische hart van de gemeente. In 2012 werd het gemeentehuis verplaatst naar Zaandam.

In de jaren ’90 werden toch de voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van Rooswijk met 1300 woningen en zo ontstond het moderne Rooswijk Noord (o/g de Componistenbuurt) ten noorden van de Sluissloot.

Zaandijk is bijzonder waterrijk. Met name in Rooswijk is veel van de vroegere slotenstructuur terug te vinden. Het dorp telt in totaal zo’n 40 bruggen en bruggetjes, waarvan er ruim 20 in Rooswijk te vinden zijn.

Hoekwoning Claude Debussy- en Irving Berlinstraat