Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaandijk Aan Tafel!

Tweedaags theatraal festival ‘AAN TAFEL!’

Zaandijk is een klein dorp, ingeklemd tussen Koog aan de Zaan en Wormerveer, tussen De Zaan en de weilanden van het Westzijderveld en doorkliefd door de Provinciale Weg en het spoor. Een dorp met kapitale villa’s, sociale huurwoningen en een groot middenveld. Met molens, historische woningen, nieuwbouw, flats en een rijk verenigingsleven. Een dorp met heel verschillende wijken, straten en buurten, met bewoners die hier geboren zijn en die hier later zijn komen wonen, mensen met allerlei verschillende achtergronden, leeftijden en gezindten.

Wie zijn de Zaandijkers van onze tijd? Wat beweegt hen? Welke gewoontes hebben ze? Een goede manier om daar achter te komen, is om te onderzoeken wat Zaandijkers eten, wat hun eetgewoonten zijn, vroeger en nu, en welke verhalen loskomen als ze over eten praten. In het onderzoek AAN TAFEL! Eetverhalen van 100 Zaandijkers staan onze dorpsgenoten met alle verschillen centraal.

Het onderzoek in projectvorm wordt opgezet door hetzelfde Zaandijk Leeft! kernteam dat in 2019 de succesvolle openluchtvoorstelling ‘Op zoek naar Mika’ tot stand bracht. Vele Zaandijkers denken nog met veel plezier terug aan de theatervoorstelling aan en op de Zaan waar zij aan meewerkten of die zij bezochten. 

Het project AAN TAFEL! bestaat uit drie onderdelen:

1. 100 Zaandijkers worden de komende tijd geïnterviewd door 25 journalisten. Antwoorden op vragen als: ‘Wie zat waar aan tafel? Wat was het lekkerste gerecht uit de jeugd? Wat zijn de rituelen toen en nu die de maaltijd inluidden?’, worden verwerkt tot korte verhalen. Deze verhalen, gecombineerd met foto’s van toen en nu, geven een rijk beeld van de bewoners van Zaandijk.

2. Op basis van deze verhalen wordt een tweedaags festival opgezet in de lente 2023 op een bijzondere locatie in ons dorp. Tijdens dit festival gaat Zaandijk aan tafel en eet de gerechten die voortkomen uit de opgehaalde verhalen. Verschillende theatrale presentaties verbeelden gebeurtenissen die verteld zijn. Het AAN TAFEL! huisorkest speelt muziek die de sfeer van het heden en verleden oproept. En er gebeurt vast nog veel meer wat we nu nog niet weten, omdat de verhalen nog niet verteld zijn.

3. De voortgang van het project kunt u volgen op onze website. Iedereen kan zo te weten komen waar we mee bezig zijn. Uiteindelijk zullen alle interviews samenkomen en worden recepten en verhalen gedeeld.

De eerste fase van AAN TAFEL! gaat van start in maart. Vijfentwintig interviewers gaan op pad en in gesprek met 100 verschillende Zaandijkers die uit alle wijken en buurten van het dorp komen, verschillende achtergronden hebben en samen ons dorp vertegenwoordigen. 

Het Kernteam AAN TAFEL!: Richard Kok, Dennis Meijer en Ron Witbaard


Zaandijker eetverhalen van vroeger en nu…

Foto’s:
Uit tv-serie ‘Knofje’ (2001): Breng je jeugd weer tot leven met deze series van vroeger | FEM FEM (fem-fem.nl)
– Collectie SPAARNESTAD PHOTO – W.L. Stuifbergen (1959)
: Het geheugen (delpher.nl)