Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaandijk Bouwt! Pielkenrood

Nieuwbouwproject ‘Langepad(2)

Door: Onze verslaggeefster

In december berichtten wij u over de eerste voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwbouwplannen voor het Pielkenroodterrein in Oud Zaandijk. Op 14 februari jl. werden, wederom online, de eerste vervolgstappen gepresenteerd. Ook nu werd het plan toegelicht door Aad Trompert (stedebouwkundige), Erik Schot (projectontwikkelaar Blue Banner) en Oscar Leemhuis (Gemeente Zaanstad).

De ca. 40 deelnemende buurtbewoners kregen uitleg bij de inmiddels ingetekende plannen. Men gaf aan rekening te hebben gehouden met de uitkomst van de vragen tijdens de eerste sessie: voorkeur voor een gemengde doelgroep en grondgebonden woningen, groen straatbeeld en voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast waren nog wat aanvullende uitgangspunten geformuleerd, onder andere met betrekking tot groenvoorziening en dakenpatronen.

De belangrijkste kenmerken van het huidige (concept)plan zijn:

  • er zullen ca. 58 koopwoningen gebouwd worden, waarvan 10 vrijstaand, 42 twee-onder-een-kap en 6 geschakeld. De prijzen zijn nog niet bekend, die zijn afhankelijk van de  prijsontwikkelingen, maar ze zullen waarschijnlijk tussen de 300.000 en 750.000 euro liggen
  • daarnaast staan er 21 gestapelde (sociale huur)woningen op de planning, die ten noordwesten van de kerk gesitueerd zijn en samen met de geschakelde woningen een hofje ‘Pielkenrood’ zullen vormen. De appartementengebouwen worden gebouwd in de stijl van het oorspronkelijke fabrieksgebouw, met mooi metselwerk, zonder balkons, gedeeltelijk tweehoog, gedeeltelijk driehoog. De verwachting is dat de huurprijzen daarvan rond 750 euro p/m zullen gaan liggen
  • er komen 148 parkeerplaatsen, de meeste komen in de Arie de Bruijnstraat
  • het Langepad, dat de kern van het plan gaat vormen, krijgt min of meer zijn oorspronkelijke lengte terug en gaat lopen vanaf de Lagedijk tot de Provinciale weg, via de Domineestuin
  • er komen vanaf de Nieuwe Vaart twee brede sloten, met elkaar verbonden, met verschillende bruggetjes, ook naar de Domineestuin
  • drie oude bomen in het huidige gebied blijven bewaard, daarnaast wordt een flink aantal nieuwe bomen geplant
  • men verwacht medio 2023 met de verkoop en verhuur te kunnen beginnen

Ook nu konden er via de chat vragen worden gesteld. Hiervan werd ruim gebruik gemaakt, vooral ten aanzien van de locatie van de gestapelde woningen. Een aantal buurtbewoners was het niet met de geplande locatie hiervan eens. Men vond het meer voor de hand liggen dat deze woningen aan de Willem Dreeslaan of aan de Arie de Bruijnstraat zouden komen. Aad Trompert gaf aan dat men uit zowel esthetisch oogpunt als uit praktische overwegingen voor de huidige locatie heeft gekozen en dat dit niet gewijzigd kan worden zonder het hele plan teniet te doen.

Op 7 maart is er een inloopmiddag in De Boed aan de Willem Dreeslaan om persoonlijke vragen te stellen. U bent daar welkom tussen 15.30 en 20.00 uur. In april zal de gemeente het bestemmingsplan maken, waarna de vertaalslag naar de bouwtechnische fase kan plaatsvinden. Er volgt in de maanden daarna nog gelegenheid tot inspraak op het definitieve plan. Blue Banner houdt geïnteresseerden op de hoogte  via een nieuwsbrief en hun website. Maar ook Zaandijk Leeft! blijft natuurlijk verslag doen!


Impressie Langepad tussen Domineestuin en Zaandijkerkerk

Impressies: Bleu Banner RED
Langepad – Zaandijk – Blue Banner RED