Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaandijk Bouwt!

Door: onze verslaggeefster

Nieuwbouwproject ‘Langepad’

De letters op het fabriekspand trotseren nog steeds stoer de jaargetijden: P.I.E.L.K.E.N.R.O.O.D. V.A.T.E.N. In de fabriekshal zelf is het muisstil. In 2019 verhuisde het bedrijf, waar vele Zaandijkers hun boterham verdienden, naar Leeuwarden. Na bijna 125 jaar bedrijvigheid kwam er in Zaandijk een einde aan de fabricage van achtereenvolgend fornuizen, kachels, fietsen, ijzeren (verf)bussen met hengsel en conische emmers. Het fabriekspand zal worden gesloopt en over een aantal jaren zal er een woonwijk verrijzen.

De projectontwikkelaar Blue Banner Red en Bouwbedrijf Kuin presenteerden onlangs online de ideeën en voorlopige bouwplannen aan de omwonenden en andere belangstellenden. Onze verslaggeefster, zelf woonachtig aan de noordkant van het terrein, was er bij en doet verslag.

Circa zestig personen (of huishoudens) lieten zich op 2 december jl. online informeren over de nieuwbouwplannen op het Ardagh-terrein, in de volksmond het Pielkenrood-terrein. De werkzaamheden op dit perceel van bijna 14.000 m2 groot zijn al in 2019 gestaakt. Inmiddels is het terrein aangekocht door ontwikkelaar Blue Banner Red, dat hier in samenwerking met Bouwbedrijf Kuin een nieuwe woonwijk gaat ontwikkelen.

De voorlopige plannen en uitgangspunten -inmiddels Project Langepad genoemd- werden toegelicht door een aantal bij het project betrokken personen: Aad Trompert, architect/stedenbouwkundige, Erik Schot (namens Blue Banner Red en Bouwbedrijf Kuin) en Oscar Leemhuis (procesmanager gemeente Zaanstad). De toehoorders konden via de chat vragen stellen, die gedurende de deelsessies behandeld werden.

Het uitgangspunt van de gemeente Zaanstad is “de omgeving op een hoger niveau brengen”. Trompert benoemde in zijn presentatie een aantal aspecten die daar onderdeel van uitmaken: milieu (in de breedste zin), parkeren, voorwaarden van nutsbedrijven en gemeente (bijvoorbeeld met betrekking tot de belangen van de bewoners en ondernemers in de omgeving), alsmede cultuurhistorische aspecten, maar ook input van omwonenden (via deze sessie). Trompert heeft de opdracht gekregen qua architectuur de verbinding te zoeken tussen de Domineestuin en de Gortershoek en moet daarnaast rekening houden met de bouwstijlen van de Lagedijk en voldoende parkeergelegenheid creëren. Enkele concrete voorschriften zijn het terugbrengen van slootjes en paden en het behoud van de Arie de Bruijnstraat. Daarnaast moet op het terrein een herinnering aan de oude Pielkenroodfabriek, in welke vorm dan ook, komen (of blijven).

De toehoorders kregen naast de presentaties een poll voorgelegd, bestaande uit vier vragen:

  • Voor welke doelgroep zou het terrein moeten zijn: gemengd of uitsluitend senioren?
  • Wilt u grondgebonden woningen of hoogbouw?
  • Wilt u een groen of een stedelijk gebied?
  • Wilt u veel parkeergelegenheid met weinig groen, of weinig parkeergelegenheid met veel groen?

Omdat de keuzes geen ruimte lieten voor tussenoplossingen, was de uitslag geen verrassing. Er bleek vrijwel niemand voorstander van een plan met uitsluitend seniorenwoningen en ook heel weinig mensen vonden hoogbouw een goed idee. Bovendien lijkt het eerder gepresenteerde uitgangspunt van de gemeente daar ook niet op gericht. Alleen over de laatste vraag leken de omwoners verschillend te denken. Het werd niet duidelijk in hoeverre de uitslagen van invloed op het plan zullen zijn.

De aanpassing van het bestemmingsplan en de verlening van de vergunningen verwacht men pas in 2023 rond te hebben. Om die reden kon slechts een klein aantal vragen van omwonenden concreet beantwoord worden: er komen 60 tot 80 woningen en het beleid is erop gericht doorstroming binnen de wijk te bevorderen. Dus de huidige buurtbewoners krijgen voorrang bij inschrijving. Er kan géén ondergrondse parkeergelegenheid gecreëerd worden in verband met de hoge grondwaterstand en vermoedelijke vervuiling en er komen elektrische laadpalen voor de auto’s.

Medio februari 2022 zal een eerste schets aan de buurtbewoners gepresenteerd worden. Daarna is er een jaar nodig voor de ruimtelijke ordeningsprocedure, de omgevingsvergunning, verkoop etc. Tussen juli en september 2023 hoopt men met de bouw van start te kunnen, die één tot anderhalf jaar zal vergen.

Wij houden u over nieuwe ontwikkelingen op de hoogte op onze website van Zaandijk Leeft!! Daarnaast kunt u voor informatie en inschrijving terecht bij de wijkmanager van Oud Zaandijk Marco Schoone, m.schoone@zaanstad.nl en bij Blue Banner Red: info@bluebanner.nl.