Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaandijk Leeft! vernieuwd

Welkom op de nieuwe website van de stichting Zaandijk Leeft! Een nieuw beeldmerk en een nieuwe website die u informeert, attendeert en enthousiasmeert over het dorp Zaandijk anno nu, maar u bovenal verbindt met die bijna 9000 andere Zaandijkers, jong en oud, arm en rijk, van Oud-Zaandijk tot Rooswijk.

Na het feestelijke 525-jarig bestaan van het dorp in 2019 en de coronastilte van het afgelopen jaar vond het bestuur van Zaandijk Leeft! het tijd voor nieuwe energie, het herontdekken van alles wat Zaandijk te bieden heeft en elkaar opnieuw te ontmoeten.

Via deze website en sociale media zal Zaandijk Leeft! u informeren over de nieuw- en verbouw in ons dorp, de cultuurliefhebbers attenderen op de nieuwste tentoonstellingen en exposities en kinderen en ouderen enthousiasmeren voor sport, spel en hobby bij de talrijke verenigingen en clubjes en u wijzen op de mogelijkheden van de lokale horeca, detailhandel en ondernemers. En nog veel meer…

Natuurlijk blijft Zaandijk Leeft! zich met u inzetten voor het kaike & koiere op de jaarmarkten, het warme welkom van Sinterklaas en het verlichte dorp in Kersttijden, maar het bestuur hoopt zich met u ook meer in te zetten voor gelijke kansen, gezond water en groen en ruimte voor kinderspel en ondernemersdriften. Simpel gezegd, een onmisbare verbindende factor te zijn voor en door Zaandijkers!

Kortom, ga met de verneemstok rondt en overlaadt Zaandijk Leeft! met dorpse nieuwtjes met een glimlach, initiatieven zowel kleinschalig als wereldverbeterend en alleszeggende beelden over buren die ‘gewoon’ voor elkaar klaar staan. Laat het ons weten, wij delen het graag via website en sociale media met een ieder die iets heeft met het wel en wee van ons Noord-Hollandse dorpje Zaandijk, gelegen tussen ’t Leven en De Dood.

Heeft u zin gekregen om het dorp te ontdekken of te herontdekken, dan nodigen wij u graag uit om het promofilmpje.te bekijken.

Met heel veel dank voor de makers van de website en het promofilmpje, namens het bestuur van Zaandijk Leeft!:

Ron Witbaard (voorzitter)