Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zaandijk Ontmoet! de wijkmanager

Door: Rob Witbaard

Marco Schoone, Zaanstedelijk ‘dorpsverbinder

“Ik ben niet van de klachten, zoals losliggende stoeptegels, geluidsoverlast of een kapotte lantaarnpaal. Maar met ideeën, voorstellen en plannen ter verbetering van de buurt of het dorp, kunnen mensen altijd bij mij aankomen”, laat wijkmanager Marco Schoone mij direct aan het begin van ons gesprek ‘voor alle duidelijkheid’ weten.

Marco Schoone, een geboren en getogen, 48-jarige, ruim twee meter lange, vriendelijke en goedlachse Zaankanter, is sinds anderhalf jaar een van de 11 wijkmanagers van de gemeente Zaanstad. Ik ontmoet en spreek hem aan de voet van de Zaandijkerkerk, pal voor het monumentale ‘Woudthuisje’*.
“Mijn wijken zijn Oud Zaandijk, Rooswijk, Oud Koog en Westerkoog. Maar ik heb het liever over mijn dorpen Zaandijk en Koog aan beide kanten van het spoor, omdat dat voor bewoners veel herkenbaarder is. Ik ben trouwens wel bevoorrecht, want ik vind het de mooiste dorpen van Zaanstad.”

Wijkmanagers zijn de ogen en oren van de gemeente en (onder)zoeken dagelijks wat er in hun wijken speelt en kijken samen met de bewoners en organisaties naar wat er moet gebeuren om de wijk te verbeteren. Ze ondersteunen waar nodig en mogelijk plannen en ideeën van bewoners, verenigingen en ondernemers. Zo proberen ze bij te dragen aan verbetering van de ‘sociale cohesie’ en samenhang in de wijken. “Ik probeer bruggen te slaan tussen dorpsbewoners en de gemeente en andersom en zo ook een bijdrage te leveren aan het opkrikken van het vertrouwen in de overheid. Ik los problemen niet zelf op en geef voorstellen niet zelf concreet vorm en inhoud, maar ik bied bewoners een geïnteresseerd luisterend oor en help ze door ze te adviseren, op weg te helpen en/of te verwijzen naar de juiste personen, organisaties of instanties. En als iets niet kan of weinig kans van slagen heeft, dan zeg ik dat ook eerlijk. Ik heb geen grote pot met geld, maar kan incidenteel kleinschalige initiatieven die passen binnen de wijkopgaven, tot op zekere hoogte wel ondersteunen. Maar voor subsidiëring van een leuk initiatief is toch echt ons nieuwe initiatievenplatform ‘voorjewijkie.nl’ bedoeld”, voegt Marco er aan toe.

Op twee locaties in Zaandijk is er wisselend een ‘Inloopspreekuur’: op Lagedijk 142 (Chocolaterie De Cacaoboom) en op de hoek Karl Marxstraat-Bredenhofstraat (nr.47). Marco benadrukt: “Makkelijker en beter is dat mensen mij eerst een mailtje sturen: m.schoone@zaanstad.nl. Bij voorkeur kom ik daarna op de fiets persoonlijk naar hen toe.”

“Zaandijk is een uitdagend dorp”, antwoordt Marco op mijn vraag hoe hij Zaandijk en de Zaandijkers ervaart. “Het dorp is heel divers. Zaandijkers die in Oud Zaandijk wonen in huizen en buurten die gebouwd zijn in de vorige eeuw, Zaandijkers die wonen in de historische koopmanshuizen in de ‘Gouden Bocht’ (Lagedijk) en zij die ‘over het spoor’ wonen in het nieuwere Rooswijk, beleven ‘Zaandijk’ allen op hun eigen manier. Ik vind het daarom lastig om dé Zaandijker te typeren. Dat hoor ik ook wel van de mensen die ik spreek bij de inloop op de Lagedijk en de Karl Marxstraat. Hoe verschillend Zaandijkers ook zijn, de meeste ideeën en initiatieven waar ze mee komen hebben te maken met de behoefte aan ontmoeting. Door bezuinigingen en de binnenstedelijke bouw van woningen zijn er steeds meer ontmoetingsplekken verdwenen, zoals buurthuizen. Maar ook de open buitenplekken, zoals speelveldjes, parken en pleinen, zijn geheel of gedeeltelijk ‘opgeofferd’ voor woningbouw. In Rooswijk bijvoorbeeld zijn het speelparkje en een deel van het Rooswijkplein verdwenen ten faveure van de nieuwbouw van De Bannehoven. Gelukkig begrijpen de meeste mensen dat we in de beperkt beschikbare ruimte keuzes moeten maken en dat we niet iedereen blij kunnen maken. Mij weerhoudt het er in ieder geval niet van om elke dag serieus en enthousiast te kijken naar mogelijkheden en kansen, hoe klein die soms ook zijn.”

Marco veert op als ik hem de vraag stel of hij een mooi voorbeeld heeft van een recent Zaandijker ontmoetingsinitiatief. “Ja, zeker! De Burendag** bij het Triangelhof in Rooswijk op zaterdag 24 september a.s. Op initiatief van een aantal bewoners en met steun van Zaanstad wordt er in het ‘sport-, speel- en doepark’ tussen de flats van alles georganiseerd: een kookworkshop ‘gezonde voeding’, een voetbalclinic, diverse sport- en spelactiviteiten, het ‘T-Huis’ geeft informatie over onder meer taalcursussen en nog veel meer. Ook het Sociaal Wijkteam is aanwezig met een informatiekraam en Zaandijks Fanfare Corps verzorgt de muzikale omlijsting. Ook gaan we het park eindelijk ‘officieel’ in gebruik nemen. Het is al een aantal jaren geleden aangelegd maar door corona hebben we dat nog steeds niet kunnen doen.”

Ik mag vast van de initiatiefnemers zeggen dat alle Zaandijkers op 24 september tussen 13.00 uur en 18.00 uur van harte welkom zijn bij het Triangelhof in Rooswijk”, sluit ónze wijkmanager Marco Schoone trots lachend af.

Sport-, speel- en doepark bij het Triangelhof

*) Het Woudthuisje is vernoemd naar zijn laatste bewoner Jan Pieter Woudt. Het 19e-eeuwse volledig gerestaureerde pandje (achter brouwerij Hoop) heeft sinds 2016 een gemeentelijke monumentale status. Jan Pieter was een markante Zaandijker geschiedschrijver en bekend van onder meer ‘Achter de kerk gaat nooit verloren’ en ‘De bedding van morgen’, een overzicht van de economische geschiedenis van de Zaanstreek. Hij overleed in 2016 op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van dementie. Het Woudthuisje doet nu dienst als kantoor van de projectleider van het nieuwbouwplan ‘Langepad’.

** Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want goede buren doen ertoe.